Rösta!

För vad skulle du helst anlita ett professionellt filmproduktionsbolag?
 | 

Produktionsbolaget som språngbräda

 

Ett produktionsbolag ska vara den språngbräda som klientens företag kan använda sig av för att nå nya höjder i sin marknadsföring. Ett bra produktionsbolag måste vara berett att ta ansvar för att de processer som resulterar i en bra produktion fungerar som de ska och att kundens visioner och mål hela tiden står i fokus.

 

Hur kommer du i kontakt med ett bra Produktionsbolag?

 

Är du intresserad av att komma i kontakt med ett produktionsbolag? Då gör du klokt i att maila oss på Produktionsbolag / Videoproduktion. Vi ger dig kostnadsfri information om vilka produktionsbolag som är lämpliga för olika typer av produktioner. Du hittar vår kontaktinformation här: Kontakta oss på Produktionsbolag!

produktionsbolag

 
kund och produktionsbolag
Print

Hur kunderna integreras i de olika stegen i produktionen


Ett professionellt och bra produktionsbolag ser noggrant till att kunden får vara en del av produktionen i så stor utsträckning som möjligt. En professionellt producerad och redigerad film framställs vanligtvis i fyra steg, och under dessa steg är kunden delaktig på olika sätt. De olika stegen kan benämnas pre-produktion, produktion, post-produktion och avslutning.

Pre-produktion

Detta steg är viktigt eftersom det är här kundens önskningar, mål och visioner ska framställas till produktionsbolaget. Det är nu kundens förväntningar mäts av folket på produktionsbolaget, och det är nu som företagets kreativa personer kan sätta igång att förverkliga kundens förfrågningar. I detta steg har kunden i princip all rätt att diktera hur filmen ska se ut, men ett bra produktionsbolag måste ändå kunna ge sin expertis och komma med synpunkter och förslag.

Produktion

Kunden är inte lika delaktig i själva produktionen eftersom det är då själva stommen till filmen produceras. Det är nu allt material filmas in, dialoger spelas in och liknande.

 

Post-produktion

Nu ska det filmade materialet fogas ihop med ljud och effekter för att uppnå önskad effekt. Det är nu den verkliga glansen poleras fram ur filmen – och då är kunden en viktig kugge i maskineriet eftersom det bara är kunden som vet exakt hur han eller hon vill ha sin färdiga film. Kunden bör rådfrågas i varje litet steg i denna process, då det minskar risken för att kunden inte blir nöjd, vilket alla i slutändan är hjälpta av. Produktionsbolaget ställer hela sin expertis och sitt kunnande till förfogande utan att för den sakens skull ta valet från kunden. Det är en ganska svår balansgång, men det är en av de saker som utmärker ett riktigt bra produktionsbolag – förmågan att ta fram det bästa ur kundens önskemål utan att köra över denne.

Avslutningen

Efter att filmen är färdig visas den för den grupp av människor hos kundens företag som har hand om projektet, och eventuellt ledningen och andra intressenter. Filmen bedöms ur alla möjliga synvinklar, och kunden får en till chans att göra ändringar om de upptäcker fel i produktionen. Här lönar det sig verkligen om produktionsbolaget varit ärligt och noggrant mot kunden så att kunden haft möjlighet att få säga sitt under processens gång.

Inom videoproduktion har kunden ett stort inflytande och kunden har dessutom möjlighet att ge entreprenören värdefull feedback och kritik som kan göra produktionen, och de produktioner som kommer efter den, ännu bättre.